รู้จัก อ.โจ ไพรัช ศรีนครินทร์

 อาจารย์ ไพรัช ศรีนครินทร์

“คนไทยคนแรกที่สอบผ่านการสอนโดย Ebay University”

  • เป็น วิทยากร อาจารย์สอนด้านอีเบย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และสอนการทำธุรกิจบน  eBay ให้กับผู้ที่สนใจการ ขายสินค้า ใน ebay.com

  • เป็นนักขายของ eBay ระดับ Power Seller มียอดขายมากกว่า 1,000,000 บาท/เดือน

  • เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับบริหารด้านธุรกิจส่งออก และธุรกิจ Online

  • วิทยากร รับเชิญตามสถาบัน มหาวิทยาลัยมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เป็นต้น

  • ท่านได้ผ่านอบรมมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการอบรมด้านความคิด เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ท่านได้สร้างคอร์สที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้สำเร็จ จากการคิด คิดใหญ่เป็น 

 

 

ปัจจุบันท่านเป็น อาจารณ์ วิทยากร เป็นโค็ด  ของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในอีเบย์ หรือองค์กรธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขาย

ท่านมีลูกศิกษ์มากมายมากกว่า 1,000 คน ที่ผ่านอบรมต่างยอมรับฝีมือของท่าน และช่วยให้ประสบความสำเร็จ  บางท่านก็ก้าวอย่างรวดเร็ว จนถึงระดับเอเชียแล้ว หรือมีรายได้แซงท่านไปแล้ว….

 

ปล. ผมคนหนึ่งที่เป็นลูกศิกษ์มาหลายปีปัจจุบันยังคงทำ ebay ทำอาชีพหลัก ท่านได้สอนผมมากมาย มีสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์ใดๆ ท่านกล่าวว่า

 “อุปสรรคเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้ผ่านบททดสอบ เพียงแต่เราไม่ถอย จนสำเร็จ และเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่กล้ายืนและตะโกนออกไปว่า เรานี่แหละคืนผู้ชนะ”

หากคนเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อว่าคนเราสำเร็จโดยผ่านทางอีเบย์ผมกล้าที่จะบอกว่า อาจารย์ไพรัช คือทางลัดที่ทำให้ท่านสำเร็จเพียงฟัง ทำตาม และลงมือทำไม่หยุด ท่านก็จะสำเร็จใจอีเบย์ไปกับอาจารย์ ผม และลูกศิกษ์มากมาย